• Bufory z grzałkami

Bufory z grzałkami mogą stanowić samodzielne źródło ciepła. Taki bufor z grzałkami możemy wygrzewać korzystając z tańszych taryf energetycznych lub z zastosowania paneli fotowoltaicznych.